<macbed> ._.
<Matii> nienawidze tej emotki :d
<macbed> ale " :d " wyglądająca jakbyś sobie dłubał w nosie językiem jest już ok?