[17:27] <Serek> minister finansow oglosil, ze emerytury wzrosna dwukrotnie ;D
[17:27] <Serek> beda wyplacane co dwa miesiace