<x> ale wiesz co fajnie byłoby zobaczyć teralitr
<x> a jeszcze lepiej teralitr czystej
<y> ale tera litr czystej też byłby dobry