<iso> ukończyłem 3 kierunki
<iso> administracje
<iso> informatykę
<iso> i filologie angielską
<iso> administrację na 2, informatykę na 1, angielski na 3 semestrze