<Phaet> w sumie referendum w stylu "czy należy zastrzelić polityka X?" może przejść bo jest zgodny z Pismem Świętym
<Kepper> strzelanie do polityków zgodne jest z pismem świętym?
<Phaet> pamiętasz Jezusa?
<Phaet> najpierw zapytali się tłumu czy go wypuścić czy też wypuścić Barabasza
<Phaet> większość opowiedziała się za wypuszczeniem Barabasza a potem podobnie krzyczeli by Jezusa ukrzyżować
<Phaet> zmierzam do tego, że Jezus został ukrzyżowany w wyniku demokratycznych wyborów