<Lukasz> w C++ o błędach mówi nam kompilator
<Lukasz> w PHP klient