<k0201> Musze se to wydrukować,
<SalmonIsTasty> Wy to jesteście mainstreamowi
<SalmonIsTasty> nie lepiej wsiąść grupkę bezdomnych dzieci
<SalmonIsTasty> i kazać im przepisywać książki.