<Vartan> im wiecej samobojcow tym mniej samobojcow.