<judyta> a w polu "imię i nazwisko dyplomanta" mam wpisać oba imiona, czy tylko jedno?
<joanna> jedno, przecież pisałaś prace sama.