<Ka2> 28 listopada zostało wysłane Pocztą Polską (buahaha) powiadomienie o pewnej rozprawie sądowej.
<Ka2> Do dnia rozprawy (20 grudnia) przesyłka nie dotarła do adresata, którym była… Poczta Polska.
<Ka2> …btw rozprawa ta dotyczyła przetargu na doręczanie przesyłek wysyłanych przez wszystkie sądy w kraju, który PP chce wygrać z inPostem.