<xaxes`> getMinecraftJarFileFullPath()
<xaxes`> nie przesadziłem z długością?
<thelleo> co ty
<thelleo> jak na Javę to to krótka nazwa