<Archie> Haha! Obserwuję twoją starą na FB!
<Rajk> Ta?
<Rajk> Ja twoją na youpornie.