topienie marzanny tylko po uprzednim wykonaniu przerembla