<level> Tak jak u nas w matfizie, na polaku
<level> pani omawia boską komedie, i mówi że 3 głowy szatana są odwrotnością trzech osób Boskich
<level> a ktoś z sali : że odwrotność to byłaby jedna trzecia