<t00l> programiści pragnęliby rzec feministkom
<t00l> co krzyczą że w kobietach widzi się tylko obiekty seksualne
<t00l> że wszystko jest obiektem