<jorge> "Wewnętrzny błąd jądra" tudzież "Wąskie gardło". I tłumacz człowieku ludziom że masz poważną pracę...