Autentyczny email od władz Politechniki Krakowskiej (dziekanat oczywiście nie wiedział):
<prowadzący> jako opiekun specjalności ... zwracam się do Wszystkich prowadzących zajęcia na studiach II stopnia z gorącą prośbą o ustalenie FAKTYCZNEJ LICZBY studentów na II stopniu