<Daichi> ej ogarniasz mniej więcej cechy ludzkie?
<Daichi> które przyciągają innych
<Rasol> Cechy wyglądu, czy charakteru?
<Daichi> charakteru
<Daichi> wyglądu to w sumie proste
<Daichi> nie bądź rudy i jakoś pójdzie