<fidel> Jest jak w wesołym miasteczku. Tylko nie jest wesoło i nie w miasteczku.