<marq> co to są szkody górnicze ?
<hudziel> jak górnicy piją w robocie i jeden odpada a reszta mówi że szkoda chłopa
<marq> a to nie chodzi o tąpnięcia i zapadanie się budynków ?
<hudziel> pytasz mnie jako speca od wszystkiego czy górnika z podlasia ?