<pafura> graliśmy w pijaka
<pafura> ale nie mieliśmy kostki
<pafura> więc napisałem na szybkości generator w turbopascalu