<Jaroo> Okres dziewczyny to nic w porównaniu z okresem żony, nawet jeśli jest to ta sama kobieta...