<rbit9n> nie wiem jak teraz, ale kiedyś do łez mnie rozbawiła propozycja słownika w wordzie, który sugerował, aby słowo "kancerogenny" zastąpić słowami "kac erogenny".