<mat48> ja to sprawdzam obecność moich współlokatorów po liście IP przyznanych przez DHCP na routerze