<maniano> do piekarni wszyscy chodzą po bułki, a trener san marino po bramkarza.