<de99ial>Pilna wiadomość, jaka nadeszła z Brazylii sprawia, że należy wycofać się z poglądu o bezpieczeństwie marihuany, trawa jednak zabija. Pierwszy na świecie odnotowany przypadek, że cannabis kogoś zabił: Mężczyzna wiozący 500 kilogramów w samochodzie stracił życie, gdy nielegalny ładunek znajdujący się z tyłu pojazdu uderzył go podczas wypadku samochodowego.