<Mati> skoro marchewki są zdrowe, to znaczy, że nie są chore?