<Emil> faceci nie tyją
<Emil> oni tylko nabierają pancerza