<beluosus> WinXP: Czas pracy systemu: 59 dni, 6 godzin, 0 minut, 28 sekund
<Napad> bill gates przyjedzie do ciebie z kwiatami