<R4dzik> Podobno "żrącą substancją", która został oblany Wojewódzki, była woda święcona.