<czeslaw> Polska przoduje w produkcji autostrad
<czeslaw> budujemy ultracienkie autostrady w nanotechnologii, grubość nawierzchni wynosi 1 atom