<dawid>Im wyżej od kolana, to napięcie rośnie, a opór maleje.
<dawid>Co zresztą oznacza, że udo nie podlega prawu Ohma.