<Radek> Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu
<Radek> wreszcie sobie powiedziałem, czas raz na zawsze z tym skończyć!
<Michał> Z piciem?
<Radek> Nie, z czytaniem.