<abc> Jeśli wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, to co jest takiego niezwykłego w Jezusie?