<justyna> On w ogóle był tak strasznie mało uczuciowy...
<justyna> Szczytem jego możliwości wyrażania uczuć było wysłanie dwóch różnych emotikonek jedna po drugiej...