<Slacki> Święta...
<Slacki> Czas wstawiania na strony wieśniackiego, padającego JavaScriptu.