<Gettor> Ona lubi Javę, on woli assemblera.
<Gettor> Ten związek nie ma przyszłości.