Cerbin Samo Zuo 12:52 -> Czy jest możliwość przesłania więcej zdjęć pierścionka, np na palcu?
Cerbin Samo Zuo 12:52 -> Oczywiście​,​ proszę przysłać palec, zrobimy zdjęcia.
Cerbin Samo Zuo 12:52 -> Czy jestem zbyt brutalny dla klientów?