<saw> ja tam nie chce nikogo obrażać ani nic ale biorąc pod uwagę to że nie trzeba liczyć ani znać się na fizyce czy programowaniu to dziwka to bardziej zawód humanistyczny