<Mehow> Jak to pisał Henryk Sienkiewicz w swojej baśni Anielka: Let the bodies hit the floor