<darkstone> słuchaj uważnie bo za dwie kolejki zaczne seplenić..