<mała mi> Ogólnie mówi się Polak-Cebulak...
<mała mi> A cebula występuje w dwóch odmianach... Białej i Czerwonej.
<mała mi> Przypadek?