<x> to nie jest bug
<x> bug to działanie niezgodne ze specyfikacją
<x> my nie mamy żadnej specyfikacji