<w> Matematyka jest jak kobieta - musisz umieć ją wykorzystać, a nie zrozumieć