<prof> jak proces rodzic "umiera", to jego procesy potomne, te orphany co się z nimi stanie?
<student> no... trafią do sierocińca?
<prof> pan to umie bardzo blisko dolnej granicy 3