<Toudi> Ej, teraz jakby wybuchła wojna i działalibyśmy w partyzantce, i nie byłoby co jeść to byśmy sobie pizze zamawiali.