<mp> Ale nie po to przepchnęliśmy niezgodną z prawem ustawę, żeby teraz sąd działał zgodnie z prawem.