<Troll> Stoch wczoraj pokazał, że jednak w Rosji można wylądować.