<zjemcikota>Ej, jak się nazywała ta choroba na którą chorują zazwyczaj starsi ludzie?
<nat>Śmierć?