Wykład z elektrotechniki:
<wykladowca> podajcie jakieś przykłady przewodników
<student> pies przewodnik